Frézia Otthon Báránd

 

Bárándi Humán Szolgáltató Otthon

Frézia Otthon Báránd

Támogatott lakhatás

A Frézia Otthon Báránd,  támogatott lakhatás szenvedélybeteg személyek részére

A szenvedélybetegek részére biztosított támogatott lakhatás során célunk, hogy az egyén olyan támogatást kapjon, ami teljes egészében a szükségleteihez és elvárásaihoz illeszkedik. E szolgáltatási forma révén a lakhatás és a mindennapi életvitel támogatása különválik, a támogatott életvitel, a lakhatás és az alapszolgáltatások különböző formáinak rugalmas kombinációját alkalmazzuk. Lehetőséget biztosítunk az önálló életvitelhez szükséges új készségek elsajátításához, olyan munka- és életteret alakítunk ki az igénybe vevők számára, amelyben a szenvedélybetegséggel élő személy élhet önrendelkezési jogával és ezzel együtt a választási és döntési lehetőség is biztosított.

A támogatott lakhatási szolgáltatást az alábbi hét lakóházban biztosítjuk:

4161 Báránd, Szociális otthon sétány 2.

4161 Báránd, Szociális otthon sétány 3.

4161 Báránd, Szociális otthon sétány 4.

4161 Báránd, Szociális otthon sétány 5.

4161 Báránd, Szociális otthon sétány 6.

4161 Báránd, Szociális otthon sétány 7.

4161 Báránd, Szociális otthon sétány 9.

A támogatott lakhatás az alábbi szolgáltatási elemeket biztosítja az igénybevevők számára:

  • lakhatási szolgáltatás,
  • az önálló életvitel fenntartása, segítése érdekében a mentálhigiéné, szociális munka körébe tartozó és egyéb támogató technikák alkalmazásával végzett esetvitel,
  • a közszolgáltatások és a társadalmi életben való részvételt segítő más szolgáltatások igénybevételében való segítségnyújtás,
  • az igénybe vevő komplex szükségletfelmérése alapján, erre vonatkozó igény esetén: felügyelet, étkeztetés, gondozás, készségfejlesztés, tanácsadás, pedagógiai segítségnyújtás, gyógypedagógiai segítségnyújtás, szállítás, háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás.

A házakban a szobák kétágyasok, a 12 négyzetmétert meghaladó lakószobák biztosítják a lakók számára a nyugodt elvonulás lehetőségét.

A házak koedukáltak, a közösségek összeállítása, kialakítása az érintettek bevonásával történik, baráti-, párkapcsolatok és egyéni kérések figyelembevételével. Lehetőséget biztosítunk igény szerint párok elhelyezésére.

A lakóházak egyebekben alkalmasak a mozgás-, hallás-, látássérültek, egyéb fogyatékkal élők ellátására is, mindezt az ingatlanok infokommunikációs akadálymentesítése biztosítja.

Az étkezés az intézmény főzőkonyhája révén a lakhatás keretében, a hét minden napján, munkaszüneti és pihenőnapokon is biztosított. A reggeli és a hideg vacsora a kapott alapanyagból, az ebéd készétel formájában.

Egészségügyi ellátással kapcsolatos feladatok, melyek az egyéni szükségletek alapján kerülnek meghatározásra:

  • acut esetben orvos értesítése, gyógyszerkiváltás, orvos utasítása alapján gyógyszeradagolás,
  • érzékszervek állapotának figyelemmel kísérése, romlásuk esetén a szakorvosi vizsgálatok megszervezése,
  • prevenciós tevékenységek rendszeres szűrővizsgálatok, egészségmegőrző előadások által
  • addiktológiai osztállyal, területileg illetékes pszichiátriai gondozóval való kapcsolattartás

Az orvosi ellátást a háziorvos nyújtja, szükséges esetben az intézmény biztosítja egészségügyi alap- és szakellátás igénybevételéhez a kísérést vagy szükség esetén a szállítást.

A gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök költségeit az igénybe vevő viseli. Amennyiben a gyógyászati segédeszközök költségeinek viselésére az igénybe vevő jövedelmi helyzete alapján nem képes, azt az intézmény vállalja át.

A lakhatási szolgáltatás igénybevételén felül fontos célkitűzés az absztinens életvitel kialakítása, a mentális egészség elérése, az önértékelés, énkép javulása, a visszaesések megelőzése.

A támogatott lakhatás hangsúlyos eleme a munkaerő piaci reintegráció. Ezért kiemelten fontos cél és feladat a megfelelő foglakoztatási formák megtalálása, valamennyi igénybe vevő életkorának, egészségi állapotának és önellátási képességének megfelelő, személyre szabott foglalkoztatás biztosítása

A szolgáltatást nyújtó szakembereink folyamatosan gondoskodnak a lakók célszerű és hasznos tevékenységeinek megszervezéséről, képességeik, készségeik feltárásáról, fejlesztéséről, szinten tartásáról, terápiás célú foglalkoztatásról.

 

Pipacs Otthon Szerep Hosszúhát

A Pipacs Otthon Szerep Hosszúhát  telephely pszichiátriai betegek átmeneti otthona, mely határozatlan idejű működési engedéllyel rendelkezik, a tárgyi feltételek biztosítottak.

4 ágyas hálószobákban történő elhelyezés van az adott telephelyen, a törvényben előírt 1 főre előírt 6 nm biztosított. A nemenkénti fürdőszoba és mellékhelyiségek száma  megfelelő.  Mozgáskorlátozott személyek számára külön biztosított fürdőszoba és mellékhelyiség áll rendelkezésre. A helyiségek jól megközelíthetőek, minden más törvényi előírásnak megfelelnek.       

 

Napraforgó Támogatott Lakhatási Központ Szerep

Telephely címe: 4163 Szerep, Emlék utca 16.

- Szolgáltató Központ: 4163 Szerep, Emlék utca 16. (Hrsz.: 400.)

Támogatott Lakhatás 6 házban valósul meg. Egy házban 12 fő elhelyezése biztosított, korszerű, 2 ágyas szobákban. Az engedélyezett férőhely 72 fő. Az épületek rendelkeznek a kliensek korlátozottságainak megfelelő akadálymentesítéssel. A lakások összkomfortosak, zöld környezetben helyezkednek el, ahonnan könnyen elérhetőek a támogatott lakhatás komplex szükségletfelmérés szerinti, illetve a szabadidő eltöltéséhez alkalmas szolgáltatások. A házak az alábbi címeken találhatók:

- 4163 Szerep, Emlék utca 12. (Hrsz.: 402.),

- 4163 Szerep, Emlék utca 8. (Hrsz.: 404.),

- 4163 Szerep, Emlék utca 4. (Hrsz.: 406.).

- 4163 Szerep, Emlék utca 26. (Hrsz.: 393.)

- 4163 Szerep, Emlék utca 22. (Hrsz.: 395.)

- 4163 Szerep, Emlék utca 18. (Hrsz.: 397.)

 

A támogatott lakhatás ellátási területe országos. Az alapszolgáltatások (közösségi ellátás, nappali ellátás, házi segítségnyújtás) ellátási területe Szerep község közigazgatási területére terjed ki.

A támogatott lakhatás, a komplex szükségletfelmérés alapján, a kliens életkorának, egészségi állapotának és önellátási képességének megfelelően biztosít lakhatási, illetve egyéb szociális szolgáltatásokat a kliens önálló döntése, szükséglete, képességei, készségei maximális figyelembevételével.

Cél, az érintettek személyes kapcsolatainak a támogatása és erősítése. A támogatott lakhatás megtervezése az egyén létező kapcsolatrendszeréből indul ki (család, barátok, rokonság), és ez alapján tervezi meg a szolgáltatást, szemben a hagyományos bentlakásos ellátásokkal, amelyekben az ellátottaknak kész rutinhoz kell alkalmazkodnia.

A szakdolgozók feladata az ellátottak korának és egészségi állapotának megfelelő, korszerű fizikai, egészségügyi és mentálhigiénés ellátás biztosítása. A szakemberek folyamatosan gondoskodnak az ellátottak célszerű és hasznos tevékenységének megszervezéséről, képességeik, készségeik feltárásáról, fejlesztéséről, szinten tartásáról, terápiás célú foglalkoztatásáról.

A pszichiátriai betegek támogatott lakhatási formájának a feladata, hogy biztosítsa azon pszichiátriai betegek ellátását. Akik különböző mértékben ugyan, de részben képesek önmaguk ellátására. Állapotuk lehetővé teszi, hogy külső szakmai segítséggel napi feladataikat elvégezzék, részben rendelkeznek az önálló életvitelhez szükséges elemi ismeretekkel és készségekkel. Az itt lakó pszichiátriai beteg személyek környezetüket saját igényeik alapján alakíthatják, így magukénak érezhetik azt.

 

Boglárka Támogatott Lakhatási Központ Sárrétudvari

  1. májusában 72 fogyatékossággal élő személy költözött ki Sárrétudvariba a támogatott lakhatás házaiba a Hosszúháti Gyöngyvirág Otthonból.

A Boglárka Támogatott Lakhatási Központ 6 TL házzal és egy szolgáltató központtal kezdte meg működését.

Különböző alapszolgáltatások működnek a telephelyen: fejlesztő foglalkoztatás, házi segítségnyújtás, támogató szolgálat, fogyatékos nappali ellátás, melyet a szolgáltató központban és a Tl házakban nyújtanak a szakképzett dolgozók az ellátottak részére.

A központ épületébe naponta bejárnak az ellátottak, ahol a fogyatékos nappali ellátás keretein belül történik a foglalkoztatásuk. Hétköznap az ellátottak ebédeltetése is a szolgáltató központban történik, míg hétvégén mindenki a saját otthonában étkezik.

A TL házak és a szolgáltató központ rendelkezik azokkal a feltételekkel, amelyek az ellátottak magas szintű lakhatását, ott tartózkodását, foglalkoztatását segítik elő. Az új építésű házakban lakásonként 12 fő lakhatása megoldott, két ágyas szobákban.

Az ellátottak napjait az itt dolgozók igyekeznek színesíteni, különböző programokat, foglalkozásokat szerveznek a részükre. Emellett a házak és a szolgáltató központ otthonosabbá tételén is sokat munkálkodnak együttesen.

 

Weboldalunkon sütiket használunk

A dszszk.hu-n kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk. A Hatóság oldalán alkalmazott funkcionális sütikről bővebb tájékoztatás a Tájékoztatás a sütikről gomb megnyomásával érhető el.