Bárándi Humán Szolgáltató Otthon

 

Bárándi Humán Szolgáltató Otthon

Támogatott lakhatás

Bárándi Humán Szolgáltató Otthon Támogatott lakhatás szenvedélybeteg személyek részére

A szenvedélybetegek részére biztosított támogatott lakhatás során célunk, hogy az egyén olyan támogatást kapjon, ami teljes egészében a szükségleteihez és elvárásaihoz illeszkedik. E szolgáltatási forma révén a lakhatás és a mindennapi életvitel támogatása különválik, a támogatott életvitel, a lakhatás és az alapszolgáltatások különböző formáinak rugalmas kombinációját alkalmazzuk. Lehetőséget biztosítunk az önálló életvitelhez szükséges új készségek elsajátításához, olyan munka- és életteret alakítunk ki az igénybe vevők számára, amelyben a szenvedélybetegséggel élő személy élhet önrendelkezési jogával és ezzel együtt a választási és döntési lehetőség is biztosított.

A támogatott lakhatási szolgáltatást az alábbi hét lakóházban biztosítjuk:

4161 Báránd, Szociális otthon sétány 2.

4161 Báránd, Szociális otthon sétány 3.

4161 Báránd, Szociális otthon sétány 4.

4161 Báránd, Szociális otthon sétány 5.

4161 Báránd, Szociális otthon sétány 6.

4161 Báránd, Szociális otthon sétány 7.

4161 Báránd, Szociális otthon sétány 9.

A támogatott lakhatás az alábbi szolgáltatási elemeket biztosítja az igénybevevők számára:

  • lakhatási szolgáltatás,
  • az önálló életvitel fenntartása, segítése érdekében a mentálhigiéné, szociális munka körébe tartozó és egyéb támogató technikák alkalmazásával végzett esetvitel,
  • a közszolgáltatások és a társadalmi életben való részvételt segítő más szolgáltatások igénybevételében való segítségnyújtás,
  • az igénybe vevő komplex szükségletfelmérése alapján, erre vonatkozó igény esetén: felügyelet, étkeztetés, gondozás, készségfejlesztés, tanácsadás, pedagógiai segítségnyújtás, gyógypedagógiai segítségnyújtás, szállítás, háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás.

A házakban a szobák kétágyasok, a 12 négyzetmétert meghaladó lakószobák biztosítják a lakók számára a nyugodt elvonulás lehetőségét.

A házak koedukáltak, a közösségek összeállítása, kialakítása az érintettek bevonásával történik, baráti-, párkapcsolatok és egyéni kérések figyelembevételével. Lehetőséget biztosítunk igény szerint párok elhelyezésére.

A lakóházak egyebekben alkalmasak a mozgás-, hallás-, látássérültek, egyéb fogyatékkal élők ellátására is, mindezt az ingatlanok infokommunikációs akadálymentesítése biztosítja.

Az étkezés az intézmény főzőkonyhája révén a lakhatás keretében, a hét minden napján, munkaszüneti és pihenőnapokon is biztosított. A reggeli és a hideg vacsora a kapott alapanyagból, az ebéd készétel formájában.

Egészségügyi ellátással kapcsolatos feladatok, melyek az egyéni szükségletek alapján kerülnek meghatározásra:

  • acut esetben orvos értesítése, gyógyszerkiváltás, orvos utasítása alapján gyógyszeradagolás,
  • érzékszervek állapotának figyelemmel kísérése, romlásuk esetén a szakorvosi vizsgálatok megszervezése,
  • prevenciós tevékenységek rendszeres szűrővizsgálatok, egészségmegőrző előadások által
  • addiktológiai osztállyal, területileg illetékes pszichiátriai gondozóval való kapcsolattartás

Az orvosi ellátást a háziorvos nyújtja, szükséges esetben az intézmény biztosítja egészségügyi alap- és szakellátás igénybevételéhez a kísérést vagy szükség esetén a szállítást.

A gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök költségeit az igénybe vevő viseli. Amennyiben a gyógyászati segédeszközök költségeinek viselésére az igénybe vevő jövedelmi helyzete alapján nem képes, azt az intézmény vállalja át.

A lakhatási szolgáltatás igénybevételén felül fontos célkitűzés az absztinens életvitel kialakítása, a mentális egészség elérése, az önértékelés, énkép javulása, a visszaesések megelőzése.

A támogatott lakhatás hangsúlyos eleme a munkaerő piaci reintegráció. Ezért kiemelten fontos cél és feladat a megfelelő foglakoztatási formák megtalálása, valamennyi igénybe vevő életkorának, egészségi állapotának és önellátási képességének megfelelő, személyre szabott foglalkoztatás biztosítása

A szolgáltatást nyújtó szakembereink folyamatosan gondoskodnak a lakók célszerű és hasznos tevékenységeinek megszervezéséről, képességeik, készségeik feltárásáról, fejlesztéséről, szinten tartásáról, terápiás célú foglalkoztatásról.

 

 


A Szerep-Hosszúháti Humán Szolgáltató Otthon

telephelyeken 92 fő fogyatékkal élő személy részesül tartós bentlakásos intézményi ellátásban, míg a pszichiátriai betegek átmeneti otthona részleg 20 fő pszichiátriai beteg számára biztosít ellátást. Az intézményi szolgáltatások biztosítása területén az intézmény nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a lakók egyéni szükségleteinek, igényeinek megfelelő ellátásokat biztosítson.

Szerepi-Hosszúháti Humán Szolgáltató Otthon

Az ellátottak gondozási dokumentációjának vezetésére nagy figyelmet fordítanak, alapvető szempont a személyre szabottság, és a naprakészség. A gondozási munkát szakszerűen és gondosan tervezetten végzik a dolgozók. Az intézmény kollektívája megfelelően képzett és sok éves gyakorlattal rendelkezik, jól együttműködnek, elhivatottak, és elkötelezettek az intézményi szolgáltatások fejlesztése, továbbfejlesztése iránt. Ez a telephely is rendelkezik szakápolási tevékenység végzéséhez működési engedéllyel.
Az intézményben folyó ápolási-gondozási munka fő alappillére a gyógyító-megelőző tevékenység. Az intézmény az ápoló személyzet közreműködésével biztosítja az ellátottak egészségi állapotának megfelelő ápolási, valamint az egészséges életkörülményeket biztosító, testi-, lelki betegségeket megelőző gondozási feladatokat.  
A mentálhigiénés csoport munkájának eredményeként itt is igen sokszínű és gazdag kulturális-, szabadidős lehetőség közül választhatnak az intézmény lakói. A jövőben is cél, hogy egyre több ember számára korának, egészségi állapotának és érdeklődési körének megfelelő foglalkoztatás, fejlesztés legyen biztosítva.
A hasznos időtöltés szerves részét képezi a szociális foglalkoztatás. A mentálhigiénés csoport vezetésével az integrációt megelőzően munka-rehabilitációs foglalkoztatásban és fejlesztő-felkészítő foglalkoztatásban a bárándi és a hosszúháti telephelyről egyaránt 15-15 fő vett részt. Jelenleg ez fejlesztő- és akkreditált foglalkoztatás formájában történik változatlan létszámmal. A fejlesztő foglalkoztatás keretében az ellátottak takarítással, mosodai- és konyhai előkészítő munkálatokkal foglalkoznak.  Az akkreditált foglalkoztatás külső foglalkoztatóval történik szerződés alapján. Cél, hogy a változó finanszírozási és jogszabályi környezetben is biztosított legyen az ellátottak számára a fejlesztő foglalkoztatás, a fejlesztési tervekben foglaltak megvalósulásával.


A Szerep-Hosszúhát I.  telephely jelenleg ideiglenes működési engedéllyel rendelkezik. A jogszabály által meghatározott feltételek jelenleg nem biztosítottak. 2021. évben  folyamatban volt a kiváltási projekt keretében a támogatott lakhatás férőhelyek létrehozása. 

A Szerep-Hosszúhát II.  telephely határozatlan idejű működési engedéllyel rendelkezik, a tárgyi feltételek biztosítottak. 4 ágyas hálószobákban történő elhelyezés van az adott telephelyen, a törvényben előírt 1 főre előírt 6 nm biztosított. Aa nemenkénti fürdőszoba és mellékhelyiségek száma  megfelelő.  Mozgáskorlátozott személyek számára külön biztosított fürdőszoba és mellékhelyiség áll rendelkezésre. A helyiségek jól megközelíthetőek, minden más törvényi előírásnak megfelelnek.       

A Szerep-Hosszúhát III.  telephely határozott idejű működési engedéllyel rendelkezik.
2021.október 18.-án 35 fő Pszichiátriai beteg ellátott  költözött a Szerepi Támogatott Lakhatási Központba. A kiköltözés után a 20 fő fogyatékos ellátott elhelyezése   4 ágyas hálószobákban valósult meg az adott telephelyen. Az épület emeleti részlegén izolációs részleg lett kialakítva a Szerepi Támogatott Lakhatási Központ részére. 
A Szerepi Támogatott Lakhatási Központ tárgyi felszereltsége korszerű, határozatlan idejű működési engedéllyel rendelkezik, hiányosságok nem fellelhetőek a lakhatási központban.

Weboldalunkon sütiket használunk

A dszszk.hu-n kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk. A Hatóság oldalán alkalmazott funkcionális sütikről bővebb tájékoztatás a Tájékoztatás a sütikről gomb megnyomásával érhető el.