Bárándi Humán Szolgáltató Otthon

A Bárándi Humán Szolgáltató Otthon ápoló-gondozó otthoni, szakosított intézményi ellátást biztosít pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek és értelmi fogyatékkal élő személyek részére. Báránd 82 fő szenvedélybeteg, 23 fő pszichiátriai beteg, 3 fő értelmi fogyatékkal élő személy részére biztosít ellátást. 

Bárándi Humán Szolgáltató Otthon
A szenvedélybeteg ellátás iránt korábban is nagy volt az igény, de az évek során ez egyre nő. A bárándi intézmény az egyetlen, ahol szenvedélybetegek részére tartós bentlakásos ellátás történik. A várakozók száma közel azonos a betöltött férőhelyek számával, hosszú távon szükséges lenne a szenvedélybeteg ellátás férőhelyeinek bővítése.
Az intézmény a teljes körű ellátás feltételeit biztosítja, az igények és a lehetőségek szerint cél a meghitt, otthonos légkör megteremtése a szolgáltatást igénybe vevő személyek számára, a közösségi élet szabályainak figyelembe vételével. Gondozási tevékenység keretében cél a gondozás elemeinek egységes alkalmazása úgy, hogy az ellátottakat az állapotuk és képességeik szintjén segítse az intézmény a mindennapi tevékenységek végzésében. A szükség szerinti ápolási feladatok mellett egyéni gondozási terv alapján személyre szabott szociális, pszichés és mentális segítség biztosított. Az egyéni gondozási tervet az ellátott bevonásával határozzák meg, és megvalósításában az aktív közreműködés az elsődleges feladat. A gondozás keretein belül hangsúlyt kell fordítani az önellátási képességek fejlesztésére, szinten tartására, és ez nemcsak az értelmi fogyatékossággal élők fejlesztési tervének megvalósításában kap fontos szerepet, ugyanúgy elengedhetetlen a szenvedélybetegek és a pszichiátriai betegek esetében is. 


Az épület akadálymentesített, így nem jelent problémát a mozgássérült ellátottak gondozása. Az ellátottak két-és háromágyas szobákban vannak elhelyezve, néhány szobához külön vizesblokk is tartozik. A kétágyas szobák lehetőséget biztosítanak akár párok elhelyezésére is. Az épületben az alábbi helyiségek kerültek kialakításra:
•    a közösségi együttlétre szolgáló helyiség 
•    a személyes, segítő beszélgetésekre szolgáló helyiség
•    foglalkoztatásra, szabadidős tevékenységek lebonyolítására helyiségek 
•    a személyi tisztálkodásra szolgáló helyiség 
•    a személyes ruházat tárolására szolgáló helyiség 
•    az étel tálalására és elfogyasztására ebédlő áll rendelkezésre, de az étel melegítése a teakonyhában is megoldható,
•    a személyzet tartózkodására szolgáló helyiségek szintenként
•    a jogszabályok előírásainak megfelelő számú fürdő, mosdó, WC 
•    intimszoba
•    nővérszoba
•    orvosi szoba
2021 évben a III. jelű osztály izolációs osztályként működött, ezért a közösségi helyiségek, mint a tornaszoba, könyvtárszoba, lakószobaként funkcionáltak.
A dolgozók és az ellátást igénybe vevők részére telefon- és internethasználat áll rendelkezésre. Az internetes kapcsolat lehetősége a lakók számára nagy jelentőséggel bír az elmúlt évben, egyes időszakokban szinte kizárólag a kapcsolattartás fő formája volt a telefonos kapcsolattartáson kívül. 
Az épület berendezési- és felszerelési tárgyai, valamint a bútorzat megfelelnek az életvitelhez szükséges körülményeknek, valamint az ellátottak életkori sajátosságainak, ugyanakkor a bútorzat eléggé kopott, elhasznált, többségében cserére szorul. Az év során a berendezés csak annyiban újult, hogy egy újszerű ülőgarnitúrát adományként kapott a telephely.
Az ellátottak szállítását igény szerint intézményi gépjárművel biztosították, mely ingyenesen vehető igénybe. A telephelyen rendelkezésre álló gépjárművek több mint hatszáz- és nyolcszáz kilométert futottak, javításuk folyamatos és költséges, cseréjük időszerűvé vált.
Főzés céljából felszerelt háztartástani helyiség állt a lakók rendelkezésére, melyet igénybe is vettek.  
A telephely 200 adagos kapacitással rendelkező saját főzőkonyhát üzemeltet, felszereltsége megfelelő. Az épület második szintjén található a képzési előadó, mely helyet biztosít a képzések, rendezvények számára. Az emeleten személyzeti irodák találhatóak, itt folyik az ügyviteli, adminisztratív munka.  A munkatársak céges mobiltelefonon is elérhetők, Wifi elérhetőség biztosított az ellátottaknak is. 
Az intézmény irodatechnikai feltételei (telefon, számítógép, nyomtató használat lehetősége) rendelkezésre állnak, berendezése (zárható iratszekrények) biztosítják az adatvédelmi szabályoknak megfelelő adat, és információkezelést. A lakók dokumentációit az irodákban zárható szekrényekben tárolják. Az intézmény rendelkezik Szakmai felelősségbiztosítással is. 


A Szerep-Hosszúháti Humán Szolgáltató Otthon

telephelyeken 92 fő fogyatékkal élő személy részesül tartós bentlakásos intézményi ellátásban, míg a pszichiátriai betegek átmeneti otthona részleg 20 fő pszichiátriai beteg számára biztosít ellátást. Az intézményi szolgáltatások biztosítása területén az intézmény nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a lakók egyéni szükségleteinek, igényeinek megfelelő ellátásokat biztosítson.

Szerepi-Hosszúháti Humán Szolgáltató Otthon

Az ellátottak gondozási dokumentációjának vezetésére nagy figyelmet fordítanak, alapvető szempont a személyre szabottság, és a naprakészség. A gondozási munkát szakszerűen és gondosan tervezetten végzik a dolgozók. Az intézmény kollektívája megfelelően képzett és sok éves gyakorlattal rendelkezik, jól együttműködnek, elhivatottak, és elkötelezettek az intézményi szolgáltatások fejlesztése, továbbfejlesztése iránt. Ez a telephely is rendelkezik szakápolási tevékenység végzéséhez működési engedéllyel.
Az intézményben folyó ápolási-gondozási munka fő alappillére a gyógyító-megelőző tevékenység. Az intézmény az ápoló személyzet közreműködésével biztosítja az ellátottak egészségi állapotának megfelelő ápolási, valamint az egészséges életkörülményeket biztosító, testi-, lelki betegségeket megelőző gondozási feladatokat.  
A mentálhigiénés csoport munkájának eredményeként itt is igen sokszínű és gazdag kulturális-, szabadidős lehetőség közül választhatnak az intézmény lakói. A jövőben is cél, hogy egyre több ember számára korának, egészségi állapotának és érdeklődési körének megfelelő foglalkoztatás, fejlesztés legyen biztosítva.
A hasznos időtöltés szerves részét képezi a szociális foglalkoztatás. A mentálhigiénés csoport vezetésével az integrációt megelőzően munka-rehabilitációs foglalkoztatásban és fejlesztő-felkészítő foglalkoztatásban a bárándi és a hosszúháti telephelyről egyaránt 15-15 fő vett részt. Jelenleg ez fejlesztő- és akkreditált foglalkoztatás formájában történik változatlan létszámmal. A fejlesztő foglalkoztatás keretében az ellátottak takarítással, mosodai- és konyhai előkészítő munkálatokkal foglalkoznak.  Az akkreditált foglalkoztatás külső foglalkoztatóval történik szerződés alapján. Cél, hogy a változó finanszírozási és jogszabályi környezetben is biztosított legyen az ellátottak számára a fejlesztő foglalkoztatás, a fejlesztési tervekben foglaltak megvalósulásával.


A Szerep-Hosszúhát I.  telephely jelenleg ideiglenes működési engedéllyel rendelkezik. A jogszabály által meghatározott feltételek jelenleg nem biztosítottak. 2021. évben  folyamatban volt a kiváltási projekt keretében a támogatott lakhatás férőhelyek létrehozása. 

A Szerep-Hosszúhát II.  telephely határozatlan idejű működési engedéllyel rendelkezik, a tárgyi feltételek biztosítottak. 4 ágyas hálószobákban történő elhelyezés van az adott telephelyen, a törvényben előírt 1 főre előírt 6 nm biztosított. Aa nemenkénti fürdőszoba és mellékhelyiségek száma  megfelelő.  Mozgáskorlátozott személyek számára külön biztosított fürdőszoba és mellékhelyiség áll rendelkezésre. A helyiségek jól megközelíthetőek, minden más törvényi előírásnak megfelelnek.       

A Szerep-Hosszúhát III.  telephely határozott idejű működési engedéllyel rendelkezik.
2021.október 18.-án 35 fő Pszichiátriai beteg ellátott  költözött a Szerepi Támogatott Lakhatási Központba. A kiköltözés után a 20 fő fogyatékos ellátott elhelyezése   4 ágyas hálószobákban valósult meg az adott telephelyen. Az épület emeleti részlegén izolációs részleg lett kialakítva a Szerepi Támogatott Lakhatási Központ részére. 
A Szerepi Támogatott Lakhatási Központ tárgyi felszereltsége korszerű, határozatlan idejű működési engedéllyel rendelkezik, hiányosságok nem fellelhetőek a lakhatási központban.

Weboldalunkon sütiket használunk

A dszszk.hu-n kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk. A Hatóság oldalán alkalmazott funkcionális sütikről bővebb tájékoztatás a Tájékoztatás a sütikről gomb megnyomásával érhető el.