A Pipacs Otthon Szerep Hosszúhát pszichiátriai betegek átmeneti otthona, a jogszabályban meghatározott tevékenységeket biztosítja ellátottjai számára. 
Ötszöri étkeztetéséről, szükség szerint ruházattal, illetve textíliával való ellátásáról, mentális gondozásáról, egészségügyi ellátásáról, valamint lakhatásáról gondoskodik.
A szakmai tevékenység jogszabályokban meghatározott kritériumok betartásával, folyamatos vezetői kontroll mellett folyik. 
Az ellátást végző munkatársak tájékoztatási kötelezettségüknek eleget tesznek. 
Az intézményi felvételkor szintén a jogszabályi előírások teljesülnek, a megkötött megállapodások tartalma ellenőrzések alkalmával megfelelő volt, az elvégzett munka összhangban van a szakmai programokban meghatározott feladatellátással.
A szakmai munkát segítő tárgyi, technikai feltételek részben, megfelelő szinten adottak.

A szolgáltatás működésének főbb jogi keretei:
•    A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szoc. tv.)
•    A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet.
•    9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről
•    Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003.(X.20.) ESzCsM rendelet 3.§(1) (2) bekezdése szerinti, valamint az 1. sz. melléklet 2. b) pontja szerinti feltételek.
•    1/2002. (I. 11.) Eü.M rendelet az egészségügyi intézményekben keletkező hulladékok kezeléséről
•    96/2003.(VII.15.) Kormányrendelet az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról

A telephelyen biztosított szolgáltatások

Fizikai ellátás 
A telephelyeken az ellátottak számára az 1/2000.(01.07.) SZCSM rendeletben előírt 6 m2/fő nincs biztosítva. A lakószobákat a körülményekhez képest igyekeznek barátságosabbá tenni, színes ágytakarókkal, sötétellőkkel, ellátottak által vásárolt saját tulajdonú tv-k, berendezési tárgyak segítségével.

Ruházat, textília
A textília ellátás egyre nehezebben biztosított, ágyneműt még teljes egészében, de törölközőt, évszaknak megfelelő ruházatot, lábbelit, fehérneműt csak kiegészítő jelleggel lehetett rendelkezésre bocsájtani. Ezen a helyzeten javít némiképpen, hogy az ellátottak és hozzátartozóik vásárolnak saját ruhaneműket. 

Mosodai szolgáltatás
A telephely saját mosodával nem rendelkezik. A szennyes ruházat hétköznapokon Bárándra kerül átszállításra, a saját, személyes ruházat mosása is itt történik, kijelölt napokon, elkülönítve, névre-szólóan visszajuttatva.

Élelmezési egység 
Az élelmezési egység napi 5x-i, valamint az orvos által előírt és javasolt diétákat biztosít. 

Egészségügyi ellátás 
A gondozás, ápolás mértékét mindenkor a lakó egészségi állapota, egyéni szükséglete határozza meg. Az ápolónők munkája több az egyszerű ellátásnál, törődést és együttérzést is jelent. A hivatás végzéséhez olyan speciális ismeretek és készségek szükségesek, amelyek elősegítik a lakók lelki, testi és szociális fejlődését.
Egészségügyi ellátás keretében személyre szóló, egyéni szükségletnek megfelelő 24 órás felügyelet, gondozás, ápolás biztosított. Az egészségügyi ellátás a gyógyító – megelőző ellátás alapelvéből indul ki, mely szerint a megelőzés és a gyógyítás fogalma egymástól nem választható szét. Az intézményben egészségügyi ellátás célja, feladata az egészségmegőrzés, az egészség védelme, a megbetegedés megelőzése, a már kialakult betegségek korai felismerése és gyógyítása, az állapotromlás megakadályozása, a gyógyíthatatlan beteg panaszainak enyhítése

Az 1/2000 (I.7.) SzCsM rendelet szabályozásának értelmében az intézmény köteles gondoskodni az ellátást igénybe vevő 
•    egészségmegőrzését szolgáló felvilágosításról, 
•    orvosi ellátásáról, 
•    szakorvosi, illetve sürgősségi ellátáshoz való hozzájutásáról, a rendeletben meghatározott gyógyszerellátásról, 
•    gyógyászati segédeszközök biztosításáról. 


Orvosi ellátás: 
A krónikus betegségekben fellépő állapotváltozásokat, valamint az akut megbetegedéseket/eseteket az intézményi orvos és pszichiáter kíséri figyelemmel, illetve kezeli, és írja elő a szükséges terápiát. 
Az intézményi orvosi rendelés heti egyszeri alkalommal helyben, meghatározott rendelési időpontokban történik. E mellette természetesen sürgős esetekben hívásra érkezik az intézménybe. 
Szakorvosi ellátás: intézményi pszichiáter havi két alkalommal rendel, szükség esetén telefonon történik konzultáció.

Egyéb szakorvosi ellátás:
Rendszeresen szakorvosi vizsgálatokra saját gépkocsikkal, illetve betegszállítóval viszik el az ellátottakat. 
A következő szakorvosi vizsgálatokon való megjelenés biztosított: tüdőgondozó, traumatológia, belgyógyászat, bőrgyógyászat, sebészet, nőgyógyászat, neurológia, urológia, hematológia, kardiológia, fogászat, allergológia, gastroenteorológia, UH, CT, anpiológia. 

Gyógyszerellátás:
A gyógyszerellátás, valamint az állapotjavuláshoz szükséges gyógyászati segédeszközök biztosítása jogszabályi változásoknak megfelelően rendszeresen nyomon követett

Gyógyászati segédeszközök: Mind a testközeli, mind a test-távoli segédeszközök, valamint az inkontinencia termékek beszerzése megoldott.
Szűrővizsgálatok:
Rendszeres szűrővizsgálatokra való eljutás és a védőoltások felvétele biztosított az intézményben. 

Szociális és mentálhigiénés ellátás:
Az intézmény ellátottai részére, szabadidejük kellemes és kreatív eltöltéséhez a szociális és terápiás csoport munkatrásai nyújtanak segítséget. Így biztosítja a személyre szabott gondozást, a szabadidő kultúrált eltöltésének feltételeit, szükség szerint pszichoterápiás foglalkoztatást, az ellátottak családi és társas kapcsolatainak fenntartásának feltételeit. 
A programokon való részvétel önkéntes, melyen az ellátottak egyéniségüknek és egészségügyi állapotuknak megfelelően vehetnek részt. A telephelyen működő szakkörök szolgáltatásait önkéntesen és térítésmentesen vehetnek igénybe. 

Szocioterápiás foglalkoztatás:  
Az intézmény jogszabályi kötelezettsége alapján szervezi a foglalkoztatást. A terápiás foglalkozások a szolgáltatást igénybe vevők megmaradt képességeinek szinten tartására irányulnak.

Weboldalunkon sütiket használunk

A dszszk.hu-n kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk. A Hatóság oldalán alkalmazott funkcionális sütikről bővebb tájékoztatás a Tájékoztatás a sütikről gomb megnyomásával érhető el.