A Szellőrózsa Integrált Szociális Intézmény székhelyintézménye, fogyatékos személyek bentlakásos otthona, és lakóotthon   amely szakosított ellátási forma keretében valósítja meg az ellátottak mindennapos gondozását, ápolását. Középsúlyos-, súlyos és halmozottan fogyatékkal élő kiskorú és nagykorú személyek számára biztosít komplex ellátást.
A jogszabályi előírások alapján az önmaguk ellátására nem, vagy csak segítséggel képes személyek szükség szerint ruházattal, illetve textíliával való ellátásáról, mentális gondozásáról, meghatározott egészségügyi ellátásáról, illetve lakhatásáról az ápolást, gondozást nyújtó intézmény gondoskodik.
Az intézményben biztosított a napi ötszöri étkeztetés, ezen belül a diétás,pépes étrendet is biztosítja az intézmény.
Amennyiben szükséges, az intézmény a három váltás ágyneműt, illetve a tisztálkodást segítő három váltás textíliát, illetve amennyiben az ellátott nem rendelkezik megfelelő mennyiségű és minőségű ruházattal a saját ruházaton kívül ruházatot is biztosít.
Az intézmény biztosítja a jogszabályban előírt egészségügyi ellátást, ezen túlmenően, szakápolási feladatokat is ellátja. A szakápolási feladatok ellátásához alkalmazott eszközök folyamatosan használódnak el, a cseréjük, javításuk, új eszközök beszerzése folyamatos.
A Szellőrózsa Integrált Szociális Intézmény fogyatékos személyek bentlakásos otthona, amely szakosított ellátási forma keretében valósítja meg az ellátottak mindennapos gondozását, ápolását. Középsúlyos-, súlyos és halmozottan fogyatékkal élő kiskorú és nagykorú fogyatékkal élő személyek számára biztosít komplex ellátást.
A súlyosan-halmozottan fogyatékkal élő ellátottaknál cél, hogy képességeikhez mérten, személyre szabott szükségleteik alapján kapják meg a számukra megfelelő szolgáltatásokat.
Az intézmény a szakmai program előírásainak megfelelően teljesíti a magas színvonalú ellátást:
- ápolás-gondozás
- egészségügyi szakellátás
- pedagógiai fejlesztés
- szociális és mentálhigiéné területén

Ápolás-gondozás, egészségügyi ellátás keretén belül biztosítja a lakók számára:
- prevenciós komplex egészségügyi ellátást
- rendszeres orvosi ellátást helyben (szakorvosok, házi orvos)
- alapgondozás 24 órában ápoló-gondozók folyamatos jelenlétével
- szakápolói végzettséggel rendelkezők szakápolói feladatokat látnak el szintén 24    órában
- megfelelő kórházi ellátásokhoz való hozzájuttatás
- gyógyszerellátás
- gyógyászati segédeszközök biztosítása 
- egészségügyi ellátás céljából rendelkezésre áll külön kialakított egészségügyi szoba.

A fogyatékos személyek otthona és lakóotthona folyamatos maximális kihasználtsággal működik.
Az intézmény ellátottjai családi állapotukat tekintve valamennyien nőtlenek vagy hajadonok. Jövedelmüket a magasabb összegű családi pótlék, a fogyatékossági támogatás vagy a rokkantsági járadék adja. 10 fő személy fejlesztő foglalkoztatásból származó jövedelemmel is rendelkezik. 
Kiskorú ellátottak képzési kötelezettségüket a Hajdú-Bihar Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat és a Bárczy Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézménye gyógypedagógusai által teljesítik, a 2021. évben részben digitális formában valósult meg a fejlesztésük, melyek koordinálását a székhely intézmény mentálhigiénés csoport munkatársai látták el.

Weboldalunkon sütiket használunk

A dszszk.hu-n kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk. A Hatóság oldalán alkalmazott funkcionális sütikről bővebb tájékoztatás a Tájékoztatás a sütikről gomb megnyomásával érhető el.