A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 65 év feletti idősek részére nyújt szolgáltatást, krízis helyzetek megoldására, biztonságérzetük növelésére. 

Szociális jellemzők 

Az idősek korcsoportján belül jelentős jövedelmi különbségek mutatkoznak. Az öregkorúak jelentős részének megélhetését általában a nyugdíjból származó jövedelmek biztosítják. Mivel az egyszemélyes háztartásokban élők arányszáma magas, így az anyagi lehetőségeik erősebben korlátozottak az átlaghoz képest.

Ellátási szükséglet
A térségben jelentős részt csak az Intézmény biztosít jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, bár megjelentek magán szervezetek, de jelentős térítési díj mellett tudnak, csak hasonló szolgáltatást biztosítani.

A biztosított szolgáltatás elemek

Szolgáltatás elemek a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban:
a.) felügyelet az igénybe vevő lakó- vagy tartózkodási helyén, lelki és fizikai biztonságát szolgáló, technikai eszközzel biztosított kontroll.

A készüléket igénybe vehetik:

Azok, akiknek krízishelyzetben a biztonságos életvitel feltételeinek biztosítása érdekében indokolt a gyors megjelenés és segítségnyújtás,
azon időskorú személyek (65 év felett), akik otthonukban önmaguk ellátásra részben képesek, de egészségi állapotuk indokolja a folyamatos felügyeletet, fogyatékos illetve pszichiátriai betegek részére, akik állapotukból adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos feladataik ellátásában segítséget igényelnek, de egyébként önmaguk ellátására képesek, azoknak, akik egészségi állapotuk és szociális helyzetük indokolja a szolgáltatást, kritikus élethelyzetben nincs módjuk a segélykérésre, segítségre sem
családtagtól, sem mástól nem számíthatnak, akik szellemi állapotuk alapján alkalmasak a műszaki berendezés kezelésére, akik vállalják a gondozásba vétel feltételeit

A feladatellátás formái, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás körébe tartozó tevékenységek: 
• krízishelyzet elhárítása, 
• orvos, mentő hívása 
• megnyugtatás 
• vérnyomás, vércukormérés, 
• hozzátartozó értesítése 
• alapápolási-, gondozási feladatok ellátása

 

Weboldalunkon sütiket használunk

A dszszk.hu-n kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk. A Hatóság oldalán alkalmazott funkcionális sütikről bővebb tájékoztatás a Tájékoztatás a sütikről gomb megnyomásával érhető el.